Algemene ledenvergadering

maandag 17 februari is er weer de algemene ledenvergadering. Aanvang 19:30 uur, er is dus geen repetitie.

De notulen en overige informatie komt volgende week per mail.